Naš stručni tim čine:

  • Lekar specijalista urgentne medicine
  • Socijalni radnik
  • Fizioterapeut
  • Medicinske sestre-tehničari
  • Negovateljice
  • Konsultativna služba svih specijalnosti (stručnjaci sa VMA, Klinički centar)

Miljakovački odmor” se brine i neguje naše korisnike 24h dnevno